Лого Gabrovo Innovation Camp

Очаквайте третото издание на Gabrovo Innovation camp

By Desi, 31.07.2018

Тема на инициативата през тази година ще бъдат социалните иновации. Организаторите на събитието – Община Габрово и Областен информационен център – Габрово, отправят запитване към всички потенциални участници, ментори и организации да предложат идеи за развитие по време на Gabrovo Innovation camp.

 

Предложенията ще бъдат обсъдени и най-добрите от тях ще бъдат отправени като предизвикателства към работните групи по време Кампа.

 

Вашите идеи очакваме до 11 август 2018 г. Можете да ги регистрирате на сайта на събитието gabrovoinnovationcamp.eu , в специално създадената за целта форма.

 

Какво е социална иновация?

Центърът за социална иновация към Станфордския университет дефинира социалните иновации като „процесът на разработване и внедряване на ефективни решения за предизвикателни, често системни социални и екологични проблеми в подкрепа на социалния напредък. Социалната иновация не е прерогатив или привилегия на никоя форма на организация или правна структура. Решенията често изискват активното сътрудничество на всички съставни елементи – от правителството, през бизнеса, до неправителствения сектор.“

 

Нашите приятели от Innovation Starter Box перифразират дефиницията на Европейската комисия за социална иновация и я осмислят като разработване на идеи, услуги и модели, които адресират по-добре социални проблеми. Те включват гражданска инициатива, сътрудничество между частния и публичния сектор с цел подобряване на средата.

 

Повече информация може да намерите на:

 

http://innovationstarterbox.bg

http://ec.europa.eu

 
Лого Innovation camp Габрово