Дом на хумора и сатирата

Светът според Тодор Цонев

By Desi, 17.04.2018

Проект „Тодор Цонев – ретроспективна изложба“ спечели Музей „Дом на хумора и сатирата“ в тазгодишната сесия на Програма Култура

 

Задачата на проекта е да представи цялостното творчество на Тодор Цонев чрез неизвестни или слабо известни досега на публиката творби. Планираната ретроспективна изложба се насочва към жанровете – пластика, графика, живопис, към които Тодор Цонев има траен интерес и в които е постигнал забележителни резултати. В изложбата ще бъдат показани около 200 пластики и 150 графики и живописни платна.

 

Обща стойност на проекта 31 361 лв. Средства предоставени по програма „Култура“ – 14 000 лв.