Снимка от Музеите като образователна среда

Музеите като образователна среда

By Desi, 16.04.2018

„Музеите като образователна среда“ това беше темата на организираната от Националния музей на образованието и Регионалното управление на образованието – Габрово среща на 12 април с представители на училища и музейни институции и галерии от Габровски регион.

 

Целта на тричасовия работен форум беше да се представи Националната програма на Министерството на образованието и науката „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и конкретно модул „Музеите като образователна среда“.

 

Старши експертът по обществени науки, гражданско образование и религия Деян Дойнов представи идеята, целите, финансирането и начините за кандидатстване с проекти по националната програма на МОН.

 

В модул „Музеите като образователна среда“ министерството е предвидило 100 000 лева за учебната 2018/2019 година. Един от бенефициентите по модула са държавни и общински училища. Другият – е Националният музей на образованието с проект Дни на отворените врати „Старото школо разказва“.

 

Идеята на МОН е минимум 8 000 ученици да проведат часове в музеите през учебната 2018/2019 г., като включените училища да не са по-малко от 300. Между училищата ще има и конкурс за най-добър урок в музея.

 

Представители на Музей „Дом на хумора и сатирата“, Регионален етнографски музей на открито „Етър“, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, ХГ „Христо Цокев“, НМО – Габрово и МАИР „Боженци“ презентираха възможностите на своите институции за провеждане на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по общообразователните предмети за ученици до VII клас. Шестте институции показаха богати възможности за използване на съхраненото културно-историческо наследство в учебните програми, както и нови, съвременни музейно-педагогически методи за работа с деца и млади хора.

 

Началникът на РУО – Габрово Георги Маринов благодари на участниците във форума и лично на г-жа Карагьозова като подчерта, че общите партньорски усилия по темата за ефективното взаимодействие между училището и музея в полза на образователния процес имат принос, за да присъства регионът чрез Националния музей на образованието в националната програма на МОН. Маринов подчерта още, че РУО – Габрово няма да влияе административно върху проектите на училищата и всеки педагогически екип свободно ще избира с кой музей или галерия да работи.

 

Г-жа Мая Карагьозова, директор на НМО, изрази изключително задоволство от факта, че се създава общ дух и обща нагласа за съвместна работа между културните и образователни институции, които за трети път през тази учебна година провеждат общи срещи на регионално ниво.

 
Снимка от Музеите като образователна среда