Корижа на книга Габровските шеги

„Бокс Вижън“ ЕООД ще филмира габровски шеги

By Desi, 13.04.2018

„Габровските шеги – нов живот“ – така се казва проектът, който „Бокс Вижън“ защити по Програма Култура на Община Габрово и с който получи съфинансиране в размер на 8 960 лева.

 

„Габровските шеги – нов живот“ – така се казва проектът, който „Бокс Вижън“ защити по Програма Култура на Община Габрово и с който получи съфинансиране в размер на 8 960 лева.

 

Проектът предвижда филмиране на габровски шеги, в които се крие духа на габровеца, неговата пестеливост, изобретателност и практичност. По този начин ще бъде даден нов живот на позабравените и поизбледнели с времето, а иначе толкова колоритни габровски анекдоти. Като кратки клипчета, разпространени чрез социалните мрежи, шегите много бързо и ефектно ще напомнят за Габрово и неговите културни специфики.

 

Местната културна специфика и идентичност са част от европейската и световна култура и културно наследство. Чрез избраният новаторски подход екипът по проекта ще представи наследството и традициите на Габрово по начин, който е съвременен, атрактивен и въздействащ, утвърждавайки положителния образ на града и дълготраен интерес към неговите ценности.

 

Габровските шеги са в основата на цяла туристическа индустрия. Една от целите на проекта е с това новаторско представяне да се даде нова сила и тласък в маркетинга на туристическите продукти на града.