Банер Стъклена плетеница Боженци 2018
Банер Стъклена плетеница Боженци 2018
Плакат 141 Шипченска епопея 2018
Плакат 141 Шипченска епопея 2018
Плакат 141 Шипченска епопея 2018
Плакат 141 Шипченска епопея 2018
МАИР "Боженци"
Банер ЕМО Етар
Регионална библиотека Априлов - Палаузов Габрово
Банер ЕМО Етар
В света на старопланинската архитектура
Снимка язовир "Александър Стамболийски
Банер ЕМО Етар
В света на старопланинската архитектура
МАИР "Боженци"
В света на старопланинската архитектура
МАИР "Боженци"
Узана поляна
Плакат Лятна академия по драматургично писане
Снимка: АОП Габрово
Google и SoftUni Digital дигитално обучениe в Габрово
Плакат Лятна академия по драматургично писане
КЕВИСЕМО Етър 2018
Плакат Лятна академия по драматургично писане
Плакат Лятна академия по драматургично писане
МАИР "Боженци"
Дом на хумора и сатирата
празника Прокопий Пчелар в ЕМО „Етър”
Лого събитие Код зелено Габрово
Снимка творческо и образователно ателие