ТЕЛИЕ ПО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО „Хуморът в ГЛАВНАТА роля“
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
ТЕЛИЕ ПО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО „Хуморът в ГЛАВНАТА роля“
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
ТЕЛИЕ ПО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО „Хуморът в ГЛАВНАТА роля“
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
ТЕЛИЕ ПО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО „Хуморът в ГЛАВНАТА роля“
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
ТЕЛИЕ ПО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО „Хуморът в ГЛАВНАТА роля“
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
ТЕЛИЕ ПО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО „Хуморът в ГЛАВНАТА роля“
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
Смешен филм фест 8 -2017
ТЕЛИЕ ПО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО „Хуморът в ГЛАВНАТА роля“
Смешен филм фест 8 -2017
Нека да помогнем на едно българско семейство
Дом на хумора и сатирата
Моето сърце е октопод или баща ми на брега на Черното море
Дами_канят__net_лятно_кино__ДХС_31.08.2017
Закуска при татко - Русия
Какво направихме, за Бога? - Франция