Следи в снега Узана
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Художествена галерия Христо Цокев - Габрово
Откриваме Детското коледно градче
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Снимка на усмихнато дете момиче и текст - Регионална библиотека Априлов Палаузов
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Банер Държавен куклен театър - Габрово